Ηλειακό ΚΕΚ

Το ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΚ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης περιφερειακής εμβέλειας με έδρα το Πύργο.

Ιδρύθηκε το 1996 και δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια επιδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Το ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΚ είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης περιφερειακής εμβέλειας με κεντρική δομή στον ΠΥΡΓΟ παρέχει υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση ακολουθώντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές που ισχύουν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Facebook