12 Νοε

''Νέοι Αγρότες'': ναι... στα μεταχειρισμένα μηχανήματα

Posted by

Ο νέος γεωργός κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχει παραστατικά διαθέσιμα προς έλεγχο και οι δαπάνες να έχουν καταγραφεί στο απλό λογιστικό σχέδιο.

More Info
12 Νοε

Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Posted by

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

More Info
12 Νοε

Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης

Posted by

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που έκαναν έναρξη επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως και 31/8/2015.

More Info
12 Νοε

Έκθεση Πληροφοριακού Συστήματος ''ΗΛΙΟΣ'' για Συντάξεις και Προνοιακά Επιδόματα

Posted by

Με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της 9ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ» που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα για τον μηνάΦεβρουάριο ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

«Παρουσιάζουμε σήμερα την 9η έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», η οποία αφορά στις καταβολές των συντάξεων και των επιδομάτων πρόνοιας του Φεβρουαρίου 2014.

More Info
12 Νοε

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Posted by

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

More Info
12 Νοε

Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Posted by

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

More Info
12 Νοε

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για νέες & υφιστάμενες επιχειρήσεις

Posted by

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προχώρησε στην προδημοσίευση τεσσάρων (4) προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ εντός του Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τον ανακοινωθέντα προγραμματισμό, αναμένουμε τις επίσημες δημοσιεύσεις / προκυρήξεις εντός του Νοεμβρίου. Τα προγράμματα αφορούν υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών, του τουρισμού και της μεταποίησης και επιστήμονες / ελεύθερους επαγγελματίες.

More Info
12 Νοε

Νέοι αγρότες και... χωρίς ''χακί''

Posted by

Το τρέχον πρόγραμμα των ''νέων αγροτών'' δίνει τη δυνατότητα ένταξης, ακόμη και σε νέους που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

More Info
12 Νοε

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Posted by

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

More Info
12 Νοε

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος ''Νέοι Αγρότες''

Posted by

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 112: ''Νέοι Αγρότες'' έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

More Info
12 Νοε

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

Posted by

Την Δευτέρα, 17 Μαρτίου, ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που αφορά στην επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων από 30 έως 66 ετών. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν αίτηση θα πρέπει να εκδώσουν κλειδάριθμο στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ για να καταχωρήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

More Info
12 Νοε

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης

Posted by

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από 1/1/2015 - 31/8/2015 για το μισθολογικό και μέρος του μη μισθολογικού κόστους. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας συγκρίνεται με το συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας που είχε η επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2014.

More Info
12 Νοε

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών

Posted by Agrogos

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Α(Γ)ΡΩΓΟΣ για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών γραφίστα, διοργάνωση ημερίδων και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού για  τις δράσεις ενημέρωσης και ευασιθητοποίησης της πράξης.

Επωνυμία εργοδοτικού φορέα: Win to Win Ο.Ε.

More Info
12 Νοε

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Συμβούλου Επιχειρηματικότητας

Posted by Agrogos

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Α(Γ)ΡΩΓΟΣ.

Επωνυμία εργοδοτικού φορέα: Win to Win Ο.Ε.

Θέση: Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας

Περιοχή εργασίας: Πύργος Ηλείας

Προθεσμία υποβολής: 20/1/2014 - 29/01/2014

More Info
12 Νοε

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπεύθυνου Δικτύωσης

Posted by Agrogos

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Α(Γ)ΡΩΓΟΣ.

Επωνυμία εργοδοτικού φορέα: Win to Win Ο.Ε.

Θέση: Υπεύθυνος Δικτύωσης

Περιοχή εργασίας: Πύργος Ηλείας

Προθεσμία υποβολής: 20/1/2014 - 29/01/2014

More Info
12 Νοε

Πώς βγαίνουν οι κλειδάριθμοι για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Posted by

Υποχρωτική είναι η έκδοση κλειδάριθμου ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε προγράμματά του, ώστε να καταχωρήσουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις.

More Info
12 Νοε

Ρεπορτάζ για την Ημερίδα της Ναυπάκτου από το Lepanto TV

Posted by Agrogos

Ρεπορτάζ του Lepanto TV από την ενημερωτική ημερίδα της Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακής, που πραγματοποιήθηκε στις 7/2/2014 στη Ναύπακτο.

More Info

Facebook