22 Σεπ

''Νέοι Αγρότες'': ναι... στα μεταχειρισμένα μηχανήματα

Posted by

Ο νέος γεωργός κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχει παραστατικά διαθέσιμα προς έλεγχο και οι δαπάνες να έχουν καταγραφεί στο απλό λογιστικό σχέδιο.

More Info
22 Σεπ

Αγροτικές Επιδοτήσεις 2014: Τι αλλάζει

Posted by

Μέχρι τις 15/05/2014 όλοι οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ενίσχυσης, εάν θέλουν να λαμβάνουν την ετήσια βασική επιδότηση που θα υπολογίζεται με βάση το πόσα και ποια στρέμματα δηλώνει ότι χρησιμοποιεί ο κάθε αγρότης κάθε φορά. Επιλέξιμες για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα είναι εκείνες οι εκτάσεις των εκμεταλλεύσεων, στις οποίες ασκείται αγροτική δραστηριότητα.

More Info
22 Σεπ

Εν αναμονή των αποφάσεων για την ΚΑΠ τα ειδικά μέτρα για τους νέους γεωργούς

Posted by

Η καθυστέρηση της λήψης οριστικών αποφάσεων για την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για το διάστημα 2015 – 2020, έχει φέρει και «παράπλευρες απώλειες» τόσο στις ειδικές ενισχύσεις για τους νέους γεωργούς που έχουν προαναγγελθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, όσο και στον σχεδιασμό μέτρων ανακούφισης για τις περιοχές ή τους τομείς που θα πληγούν από την ανακατανομή των ενισχύσεων.

More Info
22 Σεπ

Ευκολότερη χρηματοδότηση των αγροτών φέρνει η συμφωνία της Κομισιόν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Posted by

Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση των αγροτικών επιχειρήσεων σε κοινοτική χρηματοδότηση, το οποίο προβλέπει την ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), υπέγραψαν τη Δευτέρα, 14 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Κομισιόν.

More Info
22 Σεπ

Νέοι αγρότες και... χωρίς ''χακί''

Posted by

Το τρέχον πρόγραμμα των ''νέων αγροτών'' δίνει τη δυνατότητα ένταξης, ακόμη και σε νέους που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

More Info
22 Σεπ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοστάφυλων

Posted by

Τρέχει από την 1η Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

More Info
22 Σεπ

Παράταση μέχρι τις 6 Ιουνίου στο προγραμμα Νέων Αγροτών

Posted by

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασισε να παρατείνει εως τις 6 Ιουνίου το Προγραμμα Νέων Αγροτών. Η αποφαση του ΥΠΑΑΤ αναφέρει:

Τροποποιούμε την με αριθμ. 26984/19-12-2013 (ΦΕΚ 3255/Β’/20-12-2013) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014» ως εξής

More Info
22 Σεπ

Ποια δικαιολογητικά ζητά ο φάκελος για περονόσπορο ως 30 Σεπτέμβρη

Posted by

Περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι αμπελοκαλλιεργητές της χώρας να καταθέσουν σειρά δικαιολογητικών στους δήμους όπου υπάγονται οι εκμεταλλεύσεις τους προκειμένου να εισπράξουν μελλοντικά τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη η παραγωγή τους από τον περονόσπορο του 2011.

More Info
22 Σεπ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος ''Νέοι Αγρότες''

Posted by

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 112: ''Νέοι Αγρότες'' έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

More Info
22 Σεπ

Προβάδισμα σε όσους κατέχουν γη για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Posted by

Περισσότερα μόρια δίνει στους Νέους Αγρότες η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα και όχι κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, που βαθμολογείται στα κριτήρια ένταξης ως ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζώα.

More Info
22 Σεπ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ''Εγκατάσταση Νέων Γεωργών''

Posted by

Στα πλαίσια του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» δίνεται οικονομική ενίσχυση, από 10.000€ έως 20.000€, για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών.

More Info
22 Σεπ

Προγράμματα επιμόρφωσης για νέους αγρότες από Σεπτέμβρη στον ΟΓΑ

Posted by

Επιμορφωτικά σεμινάρια για νέους αγρότες θα διοργανώσει κατά το έτος 2014 ο ΟΓΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών.

More Info
22 Σεπ

Προθεσμία 3 ετών σε Νέους Αγρότες για να Αποκτήσουν Επαγγελματικές Δεξιότητες

Posted by

Τρία χρόνια προθεσμία, από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης, δίνει η νέα ΚΑΠ στους νέους, ηλικίας έως 40 ετών, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των νέων αγροτών προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες.

More Info
22 Σεπ

Σε προγράμματα νέων γεωργών και αγρότες άνω των 40

Posted by

"Στο αίτημα του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη για ένταξη στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» δικαιούχων ηλικίας και πέραν των 40 ετών, απαντά θετικά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.

More Info
22 Σεπ

Σεμινάρια στην Αττική για την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας

Posted by

Δωρεάν ενημερωτικά-εκπαιδευτικά σεμινάρια ενηλίκων για την αγροτική επιχειρηματικότητα, τις νέες καλλιέργειες και τις προοπτικές και δυνατότητες των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, διοργανώνουν στις 1-26 Ιουνίου, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα».

More Info
22 Σεπ

Στα 17,57 ευρώ η ενίσχυση για αγορά κυψελών

Posted by

Στα 17,57 ευρώ ανά νέα κυψέλη και στα 3,48 ευρώ ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται η ενίσχυση για το 2015, στα πλαίσια των δράσεων 3,1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Σγουρίδης.

More Info
22 Σεπ

Στην κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία στρέφονται οι μικροί παραγωγοί

Posted by

Ενίσχυση των κινημάτων «χωρίς μεσάζοντες», ως επικρατέστερη εναλλακτική διάθεσης των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό, προβλέπουν για το μέλλον οι μικροί παραγωγοί, καθώς θεωρούν ότι, πλέον, τόσο η κεντρική λαχαναγορά όσο και ο χονδρέμπορας, έχουν πάψει να αποτελούν για τους ίδιους ένα ασφαλές και δίκαιο μέρος συναλλαγής.

More Info
22 Σεπ

Στην Πελοπόννησο τα πρώτα πιλοτικά κτηνοτροφικά πάρκα

Posted by

Στην Πελοπόννησο, και συγκεκριμένα στην Κυπαρισσία, στην Ερμιονίδα και στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας, διαφαίνεται πως θα δημιουργηθούν τα πρώτα πιλοτικά κτηνοτροφικά πάρκα, από νέους αγρότες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στην κτηνοτροφία με πιστοποιημένα προϊόντα ποιότητας.

More Info
22 Σεπ

Στο δρόμο για τις Βρυξέλλες ΕΣΠΑ και προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Posted by

Σήμερα, 17 Ιουλίου, τελειώνει η προθεσμία υποβολής των 20 επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τη μοιρασιά των 19,7 δις του νέου ΕΣΠΑ, εκ των οποίων τα περίπου 5 δις θα πάνε στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αν και τα προγράμματα αναμένεται να εγκριθούν το Σεπτέμβριο, η Ελλάδα ήδη έχει ζητήσει να υπάρξει προέγκριση ορισμένων δράσεων, με σκοπό να κινηθούν ορισμένα προγράμματα που επείγουν, κυρίως κοινωνικής δράσης (υποστήριξη ανέργων, ενίσχυση ευπαθών ομάδων κλπ).

More Info
22 Σεπ

Τριπλάσιες άδειες για νέες φυτεύσεις αμπελιών

Posted by

Στα 2.897,30 ανέρχονται τελικά τα στρέμματα για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων από το Εθνικό Αποθεματικό του έτους 2014, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση.

More Info

Facebook