Επιδοτήσεις

Posted by Agrogos
on 13 Ιανουάριος 2014

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Leader.

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων της δράσης, η Αγρωγός Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης επενδυτικών πλάνων στους ωφελούμενους στα μελλοντικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΠΑ) και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Leader, Αλεξανδρος Μπαλτατζής).

Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς ...

Facebook