Εκτύπωση

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Posted by Agrogos
on 08 Ιανουάριος 2014

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής για την αίτηση στο πρόγραμμα.

Για όλους

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του υποψηφίου (παραλαμβάνεται από τα κέντρα πληροφόρησης ή ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Για όλους με Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα

 1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
 2. Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, όταν χρειάζεται )
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας

Για όλους με Απλά Φωτοαντίγραφα

 1. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
 2. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (οικονομικό έτος 2013 - εισοδήματα 2012)
 3. Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
 4. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
 5. Φωτοτυπία πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ (εάν υπάρχουν)
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει),
 7. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει περαιτέρω την εργασιακή του εμπειρία. (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εάν υπάρχουν.)

Επιπλέον δικαιολογητικά για την ομάδα - στόχος "Εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ - Άνεργοι"

 1. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

Επιπλέον δικαιολογητικά για την ομάδα - στόχος "Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ"

 1. Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα ΟΓΑ (πρωτότυπη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας (να είναι σε ισχύ)

Επιπλέον δικαιολογητικά για την ομάδα - στόχος "Νέοι Επιστήμονες"

 1. Έναρξη επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ και μεταβολές έδρας (εάν υπάρχουν)
 2. Βεβαίωση κτήσης ειδικότητας (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την εξακρίβωση των κριτηρίων αξιολόγησης.