Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης

on 25 Νοέμβριος 2015

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που έκαναν έναρξη επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως και 31/8/2015.

 • Απαιτείται η ύπαρξη κάρτας ανεργίας κατά το εξάμηνο πριν την έναρξη επιτηδεύματος και η μη απασχόλησή τους την ημέρα πριν τη δήλωση έναρξης στη ΔΟΥ
 • De minimis 3ετίας: €200.000
 • Οι άνδρες - επιτηδευματίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
 • Σε περίπτωση σύστασης εταιρείας, θα πρέπει ο ωφελούμενος να κατέχει το 51% στο εταιρικό κεφάλαιο
 • Δεν εντάσσονται κλειστά επαγγέλματα (π.χ. συμβολαιογράφοι), μεταφορές, εποχικές επιχειρήσεις, φροντιστήρια, καντίνες, νυχτερινά κέντρα, κυλικεία, αγροτικές και αλιευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χώρο που μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από την έναρξη λειτουργούσε ίδιου είδους επιχείρηση, αλλά από άλλο επαγγελματία, επιχειρήσεις που έχουν επιχορηγθεί από άλλα προγράμματα νέων ελευθέρων επαγγελματιών
 • Ποσο επιχορήγησης έως €10.000 βάσει παραστατικών από την έναρξη δραστηριότητας ως και την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου
 • Δέσμευση διατήρησης της επιχείρησης για επιπλέον 1 μήνες από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης
 • Αϊτηση υπαγωγής ηλεκτρονικά, ενώ παίζει ρόλο ο χρόνος υποβολής
 • Επιλέξιμες δαπάνες: ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, leasing, ενοίκιο, δικηγόρος, λογιστής, σύμβουλος, γραφική ύλη, αποσβέσεις, ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό και μη κόστος προσωπικού

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι:

 • 23/11/2015, 10.00 - 07/12/2015, 23:59 για τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου
 • 23/11/2015, 10.00 - 22/12/2015, 23:59 για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδος, Νοτίου Αιγαίου

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ >>

Facebook