Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για νέες & υφιστάμενες επιχειρήσεις

on 20 Νοέμβριος 2015

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προχώρησε στην προδημοσίευση τεσσάρων (4) προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ εντός του Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τον ανακοινωθέντα προγραμματισμό, αναμένουμε τις επίσημες δημοσιεύσεις / προκυρήξεις εντός του Νοεμβρίου. Τα προγράμματα αφορούν υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών, του τουρισμού και της μεταποίησης και επιστήμονες / ελεύθερους επαγγελματίες.

Πρόγραμμα για Υφιστάμενες Τουριστικές Επιχειρήσεις

Αφορά επιχειρήσεις με σύσταση πριν την 31/12/2013, προϋπολογισμό 15.000€ - 150.000€ και επιδότηση έως 50%. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανακαίνιση και αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ >>

Πρόγραμμα για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς

Αφορά επιχειρήσεις με σύσταση πριν την 31/12/2013, προϋπολογισμό 15.000€ - 200.000€ και επιδότηση έως 50% στους τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση, ο τεχνολογικός και ο εμπορικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ >>

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Αφορά φυσικά πρόσωπα γεννηθέντα πριν την 1/1/1991, ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας, που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές. Προϋπολογισμός έως €60.000 και επιδότηση 100%. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων, ανέργων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με ενίσχυση λειτουργικών δαπανών και αγορά παγίων. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ >>

Πρόγραμμα για Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Ελεύθερους Επαγγελματίες

Αφορά φυσικά πρόσωπα γεννηθέντα πριν την 1/1/1991, ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας, για την έναρξη / υποστήριξης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Προϋπολογισμός από €5.000 - €25.000 και επιδότηση 100%. Βασικές επιλέξιμες ειδικότητες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων, ανέργων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με ενίσχυση λειτουργικών δαπανών και αγορά παγίων. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ >>

Γενική Παρατήρηση

Σύμφωνα με τις προδημοσιεύσεις του Υπουργείου, η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών θα είναι μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ κανένα από το προγράμματα δεν αφορά τους τομείς της εστίασης και του λιανικού εμπορίου.

Facebook