Ανακοίνωση Επιλεχθέντων και Επιλαχόντων Ωφελουμένων

Posted by Agrogos
on 23 Απρίλιος 2014

Ενημερωθείτε για τους επιλεχθέντες και επιλαχόντες ωφελούμενους στην πράξη Α(Γ)ΡΩΓΟΣ στους ακόλουθους πίνακες. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει ανακοινωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του εκάστοτε ωφελούμενου. Επικοινωνήστε με τα Κέντρα Πληροφόρησης της Α.Σ. Α(Γ)ΡΩΓΟΣ για να μάθετε σε ποια κατηγορία ανήκετε.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν άμεσα με τους εκπροσώπους της Α.Σ. Α(Γ)ΡΩΓΟΣ ώστε να ενημερωθούν για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.

 

Α/Α Α.Π. ΟΜΑΔΑ
1 133 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
2 168 3 - Ν.ΕΠΙΣΤ.
3 106 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
4 147 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
5 167 3 - Ν.ΕΠΙΣΤ.
6 53 2 - ΟΓΑ
7 34 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
8 149 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
9 132 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
10 68 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
11 127 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
12 56 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
13 51 2 - ΟΓΑ
14 148 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
15 151 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
16 126 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
17 71 2 - ΟΓΑ
18 47 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
19 59 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
20 121 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
21 21 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
22 158 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
23 110 2 - ΟΓΑ
24 55 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
25 19 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
26 124 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
27 29 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
28 18 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
29 54 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
30 38 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
31 44 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
32 10 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
33 145 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
34 52 2 - ΟΓΑ
35 15 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
36 140 2 - ΟΓΑ
37 60 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
38 80 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
39 89 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
40 81 2 - ΟΓΑ
41 100 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
42 22 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
43 39 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
44 57 2 - ΟΓΑ
45 64 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
46 78 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
47 91 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
48 115 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
49 36 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
50 25 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
51 58 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
52 85 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
53 79 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
54 114 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
55 27 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
56 101 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
57 94 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
58 28 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
59 40 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
60 83 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
61 102 2 - ΟΓΑ
62 128 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
63 33 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
64 14 2 - ΟΓΑ
65 74 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
66 150 2 - ΟΓΑ
67 50 2 - ΟΓΑ
68 82 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
69 98 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
70 9 2 - ΟΓΑ
71 73 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
72 31 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
73 37 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
74 113 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
75 69 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
76 62 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
77 96 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
78 67 2 - ΟΓΑ
79 76 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
80 95 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
81 139 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
82 108 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
83 99 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
84 116 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
85 84 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
86 118 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
87 12 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
88 86 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
89 157 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
90 97 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
91 117 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
92 75 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
93 112 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
94 77 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
95 88 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
96 120 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
97 61 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
98 87 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
99 49 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
100 129 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι επιλαχόντες ωφελούμενοι θα ενημερωθούν από τους εκπροσώπους της Α.Σ. Α(Γ)ΡΩΓΟΣ για τις πιθανότητες επιλογής τους σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου από τους επιλεχθέντες.

Α/Α Α.Π. ΟΜΑΔΑ
101 161 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
102 119 2 - ΟΓΑ
103 45 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
104 122 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
105 146 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
106 165 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
107 123 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
108 70 2 - ΟΓΑ
109 160 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
110 43 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
111 125 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
112 26 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
113 159 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
114 144 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
115 103 2 - ΟΓΑ
116 134 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
117 135 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
118 142 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
119 17 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
121 24 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
122 141 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
123 143 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
124 13 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
125 23 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
126 107 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
127 136 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
128 164 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
129 131 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
130 93 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
131 46 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
132 163 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
133 109 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
134 65 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
135 66 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
136 90 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
137 104 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
138 72 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
139 42 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
140 48 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
141 92 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
142 105 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
143 152 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
144 35 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
145 63 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
146 111 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
147 156 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
148 155 2 - ΟΓΑ
149 154 1- ΑΝΕΡΓΟΣ
150 153 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ
151 162 2 - ΟΓΑ
152 130 1 - ΑΝΕΡΓΟΣ

 

Facebook