Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 21 Ιουλίου 2014 έως και 21 Αυγούστου 2014 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων για 900 θέσεις.

Δημοσιεύτηκε η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη Α(Γ)ΡΩΓΟΣ. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 14 Ιουλίου 2014.

Ενημερωθείτε για τους επιλεχθέντες και επιλαχόντες ωφελούμενους στην πράξη Α(Γ)ΡΩΓΟΣ στους ακόλουθους πίνακες. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει ανακοινωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του εκάστοτε ωφελούμενου. Επικοινωνήστε με τα Κέντρα Πληροφόρησης της Α.Σ. Α(Γ)ΡΩΓΟΣ για να μάθετε σε ποια κατηγορία ανήκετε.

Σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη στιγμή η Ελλάδα αναλαμβάνει το Α εξάμηνο την Προεδρία.

Με αυτή τη σημαντική ευκαιρία ο ΕΟΣΣ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού) συνεκτιμώντας τους στόχους αυτής της μεγάλης για την χώρα μας στιγμή και βλέποντας πλέον ότι μέρος του δρόμου για την έξοδο από την κρίση αποτελούν:

Ρεπορτάζ του Lepanto TV από την ενημερωτική ημερίδα της Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακής, που πραγματοποιήθηκε στις 7/2/2014 στη Ναύπακτο.

Επιδότηση μισθού έως €450 για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ από τον ΟΑΕΔ

Ξεκινά από την Πέμπτη, 24/7/2014, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ».

Περισσότερα »

Κύριες πληροφορίες

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι, κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Πληροφορίες εδώ »

Επιδοτήσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Leader.

Πληροφορίες εδώ »

Αίτηση Συμμετοχής

Δείτε και κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής των ωφελουμένων για το πρόγραμμα.

Πληροφορίες εδώ »

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής για την αίτηση στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες εδώ »

Επαναπροώθηση Ανέργων

Η Σύμπραξη θα αναλάβει να παρακολουθεί επί τρίμηνο μετά την πρόσληψη τους ωφελουμένους.

Πληροφορίες εδώ »

Κύριες Δράσεις

Η Αγρωγός Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα υλοποιήσει τις ακόλουθες πέντε κύριες ομάδες δράσεων.

Πληροφορίες εδώ »

Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α(γ)ρωγός